او شیر را از سینه دوستش فشرد و باعث عکس های سکسی کون دادن شد او در شوک دچار شوک شود

Views: 1279
در دوران شیردهی ، غشای مخاطی زن بسیار حساس عکس های سکسی کون دادن می شود. با دانستن این تکنیک ، مرد جوان ابتدا نوک سینه های دوست خود را پیچانده ، توپ های شیر را لیسید و سپس با ویبراتور مواجه شد.