شنا در اتاق قفل خالی است عکس کون خفن

Views: 111
دو گزارشگر درباره نتایج یک مسابقه شنا در اتاق قفل بانوان بحث می کنند. عجیب است که اینجا عکس کون خفن فراموش می کنند. بله ، قابل درک است! بازیکنی که برنده شد - آنها برای او اینجا نشسته اند. بچه ها می خواهند با او مصاحبه كنند ، و یكی از بچه ها یك شرح حال خود را بین پاهایش می گیرد.