دود بلوند عكس كون وكس خیره کننده در حالی که روی زمین خوابیده است

Views: 520
سیگاری مشتاق با اشکال عمده ، زباله های موجود در شکل پوست خرس قطبی را ترک می کند تا بعد از کار روز سخت ، سیگار بکشد. این زن جوان در بدن خود کمبود نیکوتین داشت به همین دلیل دو بار سیگار کشید. به تدریج استنشاق دود تنباکو ، یک ساری با موهای خاکستری عكس كون وكس شروع به احساس بیدمشک خود با دستان خود کرد و هر کدام آنها را از سینه بند خود بیرون کشید. همانطور که دو نیمکره سینه بند را ترک کردند ، دخترک گربه خود را با انگشتان دست و یک ویلی نازک فشرد.