سبزه یک عکس کس کون خفن هیولای سیاه را انتخاب می کند

Views: 169
سرانجام یک دوست دختر چاق پسری پیدا کرد که دارای عزت شدید باشد. اما در عین حال دختر نسبت به اندازه این گل سیاه مشکلی نکرد. وقتی او شروع به مکیدن موهای شریک زندگی خود کرد و او را برای جفت گیری روی تخت آماده کرد ، هیولای سیاه بلند شروع به استراحت در مقابل حنجره کرد. خوب ، وقتی که ظاهر آفریقا به تمام توان برانگیخته شد ، دوست دختر بدبخت مجبور عکس کس کون خفن شد از میان لبهایش فریاد بزند که انتظار چنین فریب بدی را نداشت.