اسکی باز روسی با پسری روبرو شد و او را عكس كير و كس به ماشین قرض داد

Views: 1778
دخترک در یک پیست اسکی از سرما لرزید. پسری که برای پرس و جو در مورد وضعیت وی آمده بود ، متوجه شد عكس كير و كس که دوستان یک دختر شلوغ را تنها در برف رها کرده اند. راننده پاسخ دهنده با یک زن روسی در اتومبیل خود تماس گرفت و در آنجا با آلت تناسلی گرم شد.