معشوق را با هاها معرفی عكس كون کرد

Views: 1696
او منتظر اوست که در عكس كون نزدیکی درب دوست دخترش است. این خریدار بود که تصمیم گرفت دوست خود را با یکی از دوستانش معرفی کند. معمولاً او آنها را تنها می گذارد و پسر طاس خروس بلند خود را بیرون می آورد و بلوند شلوار را کاملاً از بین می برد.