به من پول بدهید و من بدن سکسی خود را عکس کوس های پشمالو به شما نشان خواهم داد!

Views: 649
پسر جوجه جوانی عکس کوس های پشمالو است که در خیابان در حال مرگ است. یک عوضی جوان او و دوستش را دیدند که ماشینشان را هدایت می کردند. طی کردن آن احمقانه بود و زن تصمیم گرفت با مقدار مناسب اسکناس های سبز فاصله نگیرد. بنابراین پول پوست بیدمشک و بیدمشک خود را پیدا کرد.