پسر در خواب است و انگشت عكس كير وكوس خود را روی شکاف دارد

Views: 490
دخترک جوراب جوراب سکسی دارد. او عاشق عشق عكس كير وكوس است و دوست پسرش از خواب می رود. خوب ، کودک فکر می کند - با خودتان بخوابید ، من کیرم عزیزم را می گیرم ، آن را با روغن چرب کنید و اژدها درست کنید. ناگهان تلفن به نظر می رسد - این دعوای دوست او است ، که وقتی زن می خواهد عشق بخواهد به وجود آید. او برای معشوق خود نمونه ای گذاشت و اکنون کلبه دو برابر شده است.