اتاق با گل و کنه های عکس کونهای گشاد سیاه.

Views: 443
جوراب ساق بلند و شورت قرمز. یک زن جوان آب را در گلهای خود می ریزد و اتاق زیادی دارد. به دلایلی ، مرغ تصمیم گرفت که او می خواهد شکوفا شود ، بنابراین او آن را به عنوان عضوی تصور کرد و با دست خود را در صندوق عقب زد. گل ها خوش شانس هستند - گردن وارد می شود ، سپس یکی دیگر در دهانش گیر می کند و می تواند از دهان خود آب عکس کونهای گشاد را به داخل گلو بریزد.