دومینا یک برده سه کیردریک کوس را واکس زد

Views: 240
برای هرگونه رفتار نادرست که در خانواده های ژاپنی اتفاق می افتد ، معمولاً مجازات یک راهبه شیطان است. موهای قرمز آسیایی خود را به طناب ها گره زد تا بتواند سختگیری قانون را حس کند. یک دقیقه بعد قطره های موم داغ روی سینه و الاغ زن ژاپنی ریخته شد و باعث شد وی از این درخواست عذرخواهی کند. بازیگر نقش دومینا سینه های زیبایی را در معرض دید خود قرار داد و یک بند بند روبان سیاه را به کمر او وصل کرد. این به عنوان مرجع چگونگی خاتمه حکم وی سه کیردریک کوس بود.