وی درمورد مشکلات در رختخواب انجمن کیر تو کون از پزشک چک صحبت می کند

Views: 1006
زن جوانی از جمهوری چک از همسرش ناراضی بود. زندگی انجمن کیر تو کون جنسی یک زوج جوان را نمی توان موفقیت نامید زیرا شریک زندگی به سرعت تمام می شود. پس از شنیدن مشکلات بیمار ، متخصص زنان و زایمان با بی امان او را در مطب صدا کردند تا او را بیرون بیاورند.