سارا واندلا برای بسیاری از سیاه پوستان خود را به عكس كير در كس دلار قرض داد

Views: 93
یک بلوند زیبا در مقابل جمعی از مردان سیاه پوست روی عكس كير در كس یک قطب رقصید. بچه ها تصمیم گرفتند جسد دختر را با اسکناس دلار بپوشانند. سارا واندا ، که چیزهای زیادی درباره رابطه جنسی گروهی می دانست ، به همه نگروهایی که جمع شده بودند خدمت می کرد.