گای عكس كير و كس کمس دو بار با جید جانسون

Views: 4940
جید جنتزن ، ساعت ساز ، شریک زندگی خود را به مجموعه آورده عكس كير و كس تا بتواند قبل از پایان صحنه ، آن را درون دهانش بریزد. این مرد که نمی خواست حرفه ای مهیج را قطع کند ، دخترک را روی آلت تناسلی گذاشت و چندین بار با او انزال کرد.