لعنتی در یک صندلی عكس كون كردن عرشه

Views: 830
بلوند هنگام صحبت با دوستش از طریق تلفن عصبی است. او در یک صندلی عرشه نشسته است و یک لوله سیگار می کشد. اما اینجا می آید همسایه اش که همیشه آماده است در اوقات دشوار از او عكس كون كردن حمایت کند و استرس را با خروس کاهش می دهد. زن او را در آفتاب می خورد.