جولیا دی لوسیا عكس سكس كون برای پول در خیابان گیر کرده بود

Views: 1910
در یک تجمع عمومی ، مرد جوانی با یک زن رادیواکتیو ملاقات کرد که از آشکار ساختن سوراخ های خود عكس سكس كون برای پول دریغ نکرد. اما پسر بچه پولدار ، جولیا دی لوسیا را ترغیب کرد که برای دریافت پاداش مالی اضافی در وسط خیابان متروک گیر کند.