یک مورد نایلونی انجمن کیر تو کون با سوراخ بین پاها برای نفوذ به دیلدها ایده آل است

Views: 984
مادورگا در آینه می خواهد لمس نایلون نرم انجمن کیر تو کون بر روی بدن خود بگذارد. این بار او پارچه مصنوعی نرم پوشیده بود و حتی جوراب شلواری را روی سرش می کشید. بعد از تمام مراحل مقدماتی ، زن بر روی سكوی كاشی مستقر شد و یك كیسه سیاه سینوس را بیرون كشید. از آنجا که در عصا نمونه نمونه سوراخ بسیار مطلوبی وجود داشت ، عضو مصنوعی به راحتی داخل واژن می شود و بدون دلیل چند دقیقه شیرین به آن می دهد.