او عكس كير وكوس زبان خود را به خوبی صحبت می کند

Views: 511
مجسمه یک پسر در خانه دختر زیبا بسیار دوست دارد. این دختر از عشق ورزیدن با دختر کوچک لذت می برد. پسر خوب است ، نه تنها مجسمه های مجسمه ساز بلکه بلكه زبان اوست ، كه او به گونه ای اجرا می كند ، كه عكس كير وكوس یك عضو در مخاطبان مرد قرار می گیرد.