پسر از ناتوانی همسرش عکس سکس کوس مودار بهره برد

Views: 538
عوضی جوان چیزی را در سینک خود می بیند. او دستش را بیرون زد تا سطل آشغال شود و دستش در همان جا گیر عکس سکس کوس مودار کند. مثل بودن در یک فیلم ترسناک! خوب ، منظورت چیست - یک احمق! اما پسربچه اش هیچ عجله ای برای آزاد کردن کودک ندارد - او ناتوانی خود را می خواهد و لحظه ای طول می کشد تا او را کاملاً پاره کند.