پول داشته باشید سه کیردریک کوس - رابطه جنسی داشته باشید

Views: 944
او این زن را در مسافرتهای کودکان می بیند. دختر کوچک در اینجا به عنوان صندوق دار فعالیت می کند. هنگامی که آنها یک کاغذ جامد به او نشان دادند و پیشنهاد کردند که او را فقط الاغ نشان دهیم ، با اکراه سیگار خود را دور ریخت و شلوار جین را پایین آورد. برای اینکه از یک طرف عوضی بچرخیم ، به مقدار زیادی احتیاج داریم و قهرمان سه کیردریک کوس ما این مقدار را دارد.