آوا تیلور فیلم های خوبی از زندگی نامه را نشان عكس كون الكسيس داد

Views: 400
این بازیگر جوان با بریدن بسیاری از فیلم های موفق ، آغاز کار خود را به عكس كون الكسيس یاد آورد. او با مردها معاشقه می کند و هر از گاهی آنها را در وضعیت ناخوشایندی قرار می دهد. آوا تیلور همچنین در انتخاب مکان هایی برای مقاربت سریع ، تنوع را ترجیح می دهد.