سبزه ادرار و ادرار را روی یک میز شیشه عكس كس ايرانى ای می ریزد

Views: 3969
سبزه ، که عاشق کارهای آب است ، راهی برای تفریح ​​حتی در دفتر خود پیدا کرد. او در عكس كس ايرانى یک میز شیشه ای نشست ، پاهای خود را لیسید و ادرار را از یک کاسه ریخت. در پایان مرحله ، دختر پاهای خود را پهن کرده و روی میز ادرار می کند.