کارگردان بازیگر خود را در الاغ گرفتار عكس كون كردن می کند

Views: 172
صاحب سالخورده ست از روابط واژینال اتفاقی با بازیگران جوان خسته شده بود. بنابراین عكس كون كردن ، وی تصمیم گرفت با معرفی بازی ضخیم خود در مقعد ، متقاضی دیگری را برای این نقش آزمایش کند.