دست همسرش عکسهای کوسوکون را در یونی نگه داشت

Views: 92
پس از بارداری ، واژن همسر جوان تا حد زیادی تمدید شد. شوهر خیلی سریع فهمید که هیچ ربطی به آلت تناسلی موجود در سوراخ بزرگ ندارد ، مچ دست را داخل دستکش عکسهای کوسوکون وارد کرده و دستکش دستکش را به دیوانگی آورده است.