مدیسکا از جیلا فاکس عكس كس ايرانى زیر دیک غمگین می شود

Views: 308
مرد ناامید تصمیم گرفت لباس را از جیلا فاکس به طور کامل خارج نکند ، او را در کفش های خود رها کرد و یک عنوان به شکم او کاهش یافت. سپس Mediska سر خود را به عكس كس ايرانى سمت مبل تعظیم کرد ، که نتیجه آن بالای الاغ او بود ، که دسترسی یک عضو را تا حد زیادی تسهیل می کرد.