همسر مشت در مهبل و الاغ عكس كس وكون

Views: 2136
این بازیگر مشتاق تصمیم گرفت که از صحنه های اول استعداد بالایی نشان دهد. او برای مدت طولانی سوراخ های خود را آموزش داد و آنها را با مقادیر غیرقابل تصور از مواد دراز کرد ، تا اینکه بتواند یک دست قابل توجهی از عكس كس وكون دست خود در هر یک از آنها نگه دارد. سپس زن دوربین را به خانه كشید و هر دو سوراخ را به مشت خود مجبور كرد ، معشوقه كروچر را مجبور به لرزیدن از برخی از مهمترین مزاحمان كرد و با دست خوب ناله كرد.