معلم یک عكس كوس وكون دانش آموز را در الاغ گرفت

Views: 1324
دخترک روی میز معلمش نشست و کتاب درسی را آرام خواند. او می خواست به سرعت دانش موضوع را بررسی کند و کلاس ها را ترک کند. اما ناگهان پسر متوجه شد که چیز سبزه به خوبی آموخته نشده است و به یک درس اولیه اضافی احتیاج دارد. معلمی که به دلیل توجیه کردن دانش از طریق حفره پشت شاگردش ، توجیه می شود ، روان کننده روان کننده را از جوشش به درون الاغ در حال رشد می کند. با ریختن اسپرم به درون شریک عكس كوس وكون زندگی ، مردی سر خود را جمع کرد و به عمق هر سوراخ فرو رفت.