خدمتکار تامی تیلور با صاحب آپارتمان خوابید عکس سکسی پشمالو

Views: 821
پس از تمیز کردن همه گوشه های آپارتمان بزرگ ، مزدوری با لباس خوب به اتاق خواب کارفرما آمد. او هنوز در زیر کاورها دوید ، اما او زن را صدا کرد تا داخل شود. این مرد که یک لباس زیبا با یک دامن کوچک دید که هیچ چیز را از خدمتکار خود پنهان نمی کند ، بلافاصله به یاد آورد که صبح از خواب بیدار شد ، تام تیلور عکس سکسی پشمالو را به آغوش گرم کشید و از خارج شدن از رختخواب جدی گرفت. پس از یک عمل عاشقانه با یک کارمند شهوانی ، صاحب آپارتمان الاغ خود را ریخت.