ژاپنی هینا آکیوشی پسرش را مجبور کرد دو بار عكس كوس وكون دریانورد شود

Views: 3048
یک زن ژاپنی با ساعت ، اشتیاق خود را برای بوسه های دوربین نشان می دهد ، و روش های جدید لیسیدن لنز و بازی با زبان پسرش را بررسی می کند. بعد از بوسه ها ، او سر خود را به سمت آلت تناسلی مرد پایین می آورد و آن را مک می کند تا زمانی که بخشی از دانه را در دهان خود دریافت کند. مایعات هینا آکیوشی که بر روی زبان متمرکز شده است ، عكس كوس وكون بلافاصله به لنز اپراتور می چرخد ​​و برای پسر بچه مرده به سمت عضله بعدی حرکت می کند. او بار دیگر قادر به کنترل خود نیست ، بقایای اسپرم را به دهان یک زن ژاپنی شلیک می کند.