افراد زیبا اسپرم را به اشتراک عكس كون وكس می گذارند

Views: 731
این دو پسر قبلاً همه چیز را با یکدیگر به اشتراک می گذاشتند. بنابراین ، امروز ، آنها ابتدا مرد را جدا کردند ، نوبت عكس كون وكس گرفتند و خروس او را مکیدند و سوراخ های خود را در معرض دیدند. وقتی پسر دهان یکی از آنها را تمام کرد ، سخاوتمندانه اسپرم را با دوست خود به اشتراک گذاشت و بخشی از آن را به دهان ریخت.