عکاس لکسی بلوم و عكس كون وكس یونی را در قایق سوار می کند

Views: 659
یک مدل ثروتمند که یک عکاس حرفه ای برای عکاسی در خانه است. در همان عكس كون وكس زمان ، او سعی کرد نشان دهد که چگونه برای یک مرد باتجربه تیراندازی کند و از هر حرکت اشتباه خود عصبانی شد. پسر به سرعت خستگی خود را از دست داد ، عضوی را بیرون آورد و دختر موی قهوه ای را در دهان خود قرار داد. او پس از دریافت قسمت خوبی از از blowjob ، لکسی بلوم را به سمت بیدمشک خود برد ، در حالی که خروس خود را در غار نگه داشت. به عنوان مجازات رفتار نادرست ، زن یک جریان بذر را به داخل انداخت.