رئیس ویکی Cutty دبیر استخدام لب دادنسکسی کرد و او را جذب کرد

Views: 1695
یک جوان حرفه ای که اخیراً از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود برای کار در مطب آمده و بلافاصله در ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفت. ابتدا زن برای اطمینان از تمیز بودن کارمند جدید ، زن سعی کرد آن شخص را برای بازرسی به خانه آنها ارجاع دهد. اما منشی یادداشت ها را اشتباه فهمید. سپس ویکی وت سینه ها و بیدمشک های خود را در معرض آویز قرار داد ، به طرف زانوی عضو متقاضی خزید و مکش فوق العاده ای در لب دادنسکسی دفتر کارگردان داد.