این دختر در حال مصاحبه با افرادی است که عکس های سکسی کوس وکون مقعد می شوند

Views: 832
امروز در جشنواره برزیل ، سرگرمی بی وقفه. افراد محلی با دوست دخترشان در هم می آمیزند. همچنین یک خبرنگار برای یک روزنامه در پایتخت وجود دارد. وقتی همسایگان عضو خود را از همه حفره های عکس های سکسی کوس وکون موجود خارج می کنند ، زن شهوت انگیز باید از آنها درباره احساسات خود سؤال کند. اما یک کارمند رسانه تمام قوانین روزنامه نگاری را رعایت می کند: خودش را در جمع جمع می کند ، به او کمک می کند تا از همراهان خود پاک شود و به دوستان توصیه کند.