کیت قبل از امضای قرارداد ، به مشتری انگلیس عکس کوس ملوس تسلیم می شود

Views: 2587
در حالی که منشی مشغول به کار در رایانه بود ، ناگهان کارفرما با او تماس گرفت و خواستار مراجعه به مشتری سودجو برای مذاکره در مورد قرارداد با این شرکت شد. پس از مکالمات تجاری ، مشتری جدید پیشنهاد کرد که تمام روشها تنها پس از برقراری رابطه جنسی با یک منشی نامناسب برطرف شود. کیت انگلستان که عکس کوس ملوس نمی خواست این شرکت را آزاد کند ، مجبور شد یک مرد را از بین ببرد ، سینه های زیبای او را بکشد و سپس با گنجی که بین پاهای او قرار دارد ، لذت های عاشقانه را به طور کامل برای او فراهم کند.