صورت هاروکا اوشیاما کاملاً با اسپرم پوشیده شده عكس كوس و كون است

Views: 206
مردان ژاپنی با دوست قدیمی خود تست جنسی جالب داشتند. آنها چشم های او را بستند و شروع به لیسیدن نوک سینه های او کردند. یکی از عاشقان حتی دخترک نشت شده را با زبانش لکه دار کرد. پس از رخ دادن روغن کاری بیش عكس كوس و كون از حد ، زبان با انگشتان جایگزین می شود ، و رزونانس در کلیتوریس قرار دارد. آنها برای شناسایی بهتر هر شریک Haruka Uchiyama ، بخشی از اسپرم را بر روی صورت خود رها کردند و دانه های انباشته شده را بر روی پوست وی پخش کردند.