نینا نورث موافقت کرد که یک دیک عكس كون الكسيس بزرگ را معرفی کند

Views: 76
با صدای انگشت انگشتان خود را انگشت گذاشت ، نینا نورث شکارچی به شریک زندگی خود گفت که عكس كون الكسيس برای شکاف خالی خود به انرژی بیشتری احتیاج دارد. سرانجام پسری که احساس کرد سبزه از نداشتن لعاب خوب خسته شده است ، سریع لب هایش را لیسید و آماده ساز لیسیدن معشوق با ساز چشمگیر خود شد. بند ناف از اندازه ی تیک مرد بزرگ شده است و به او اجازه می دهد بلافاصله در داخل باشد ، چین ها را به طرفین فشار داده و از کاشت حمایت کند.