او توسط همسرش دنی دانیلز عكس كير وكون و دختر نیکی پنس زنده مانده است

Views: 396
مادر داغ شلوارهای جدید را امتحان کرد ، در حالی که به دختر بزرگتر خود تفاوت های ظریف را می آموزد. مشکلی در جا خوردن وجود نداشت ، بنابراین زنها سر خانواده را به سمت بوستان صدا می کردند. در ابتدا این شخص نمی خواست سه گانه ای را در دایره خانواده ترتیب دهد اما دانی دانیلز و نیکی پنس چاره ای نداشتند. عكس كير وكون آنها شروع به مکیدن انتهای آن کردند و سپس با تغییر نقشهایی که اغلب در تخت پدر و مادر انجام می شد ، مقاربت داشتند. دختر با دیدن رابطه مادر با پدرش ، تغییر قسمت جلوی خود ، سریع همه ترفندها را یاد گرفت.