یک نفر دیوانه عكس كس الكسيس گلم را با روغن ریخت و تمام صورت را تمام کرد

Views: 1029
دیوانه گلم با لباس مدرسه وارد پارک شد و به عقب سرگردان شد و جذابیت خود را از زیر یک دامن کوچک نشان داد که هیچ چیز را پنهان نمی کرد. سبزه پس از تصمیم به تفریح ​​و سرگرمی در نزدیکی او ، دور عكس كس الكسيس جدیدی از شادی پیدا کرد. اما در اینجا زن پیش از این منتظر صاحب پارک تفریحی بود که بازدید کننده گمراه کننده را با روغن زیادی غرق کرد و یک راست روی چرخ فلک گرفت. زیبایی ، که از تورم مداوم گرم می شد ، هنگام پایان کار انواع مزخرفات را به پسر می گفت.