قایق های عكس كون كوس دریانوردی

Views: 695
دختران به جای اینکه چسب را روی دیوارها بکشند و کاغذ دیواری را حک کنند ، ترمیم را شروع کردند ، دختران سینه های بزرگ خود را پوشیدند. پس از مدتی آنها به جوانی ملحق می شوند که از مسح کردن شیر عكس كون كوس دادن دریغ نمی کند ، بلکه فقط توسط عضو خودش است.