آریل معبد از بالا به شریک زندگی پرش عکسهای کوسوکون می کند

Views: 327
زن پرانرژی می خواهد همه چیز را به دست خودش عکسهای کوسوکون بگیرد. او پسر را کمی با دهان خود برانگیخت ، سپس روی باسن او صعود کرد و شروع به حرکت الاغ او به سمت بالا و پایین کرد. در همان زمان ، آریل معبد توانست انگشت نشانه دوست دختر خود را بکشد.