لباس شنا یک عوضی است عكس كير در كس

Views: 99
یک لباس شنا Polka-dot روشن با کف در استخر دلپذیر کوکت بازی می کند و با فوم سفیدی آن را پوشانده است. پارچه های مخصوص لباس شنا و لباس زیر مخصوصاً روی گاوهای بزرگ و جوانه های عكس كير در كس فانتزی تأکید دارند. او دور دوربین ثروتمند خود را نشان می دهد. یک خال کوبی به شکل یک اسم حیوان دست اموز پلیبوی از زیر شورت او پایمال می شود. کودک به طور موثر دوربین را صدا می کند. سپس به غار خود می رسد و آن را با انگشتان خود مالش می دهد. پسر شاخی بود و نمی توانست مقاومت کند - عوضی.