او با پوشیدن لباس های ورزشی به خصوص جذاب عکس کون خفن شد

Views: 121
پسر در یک فروشگاه ورزشی کار می کند. او اکنون محصول جدیدی را در قفسه ها می گذارد. یک سبزه دزدکی وارد فروشگاه می شود و به شخص داوطلب شخص کمک می عکس کون خفن کند تا لباس های تنگ را برای دویدن انتخاب کند. او این لباس ورزشی را به تن کرده و بسیار هیجان زده است. بنابراین پسر نمی تواند ایستاد و خدمات خود را حفظ کند.