بازیگران اولیه لعنتی می کنند عكس سكسي كوس

Views: 149
بازیگران جدید صحنه های فیلم را تکرار می کنند تا در مقابل دوربین ها اشتباه نکنند. آنها را با خود عكس سكسي كوس بردند و استراحت كردند و تلاوتهاي آنها به رضايت آشكاري از لذت هاي بدني و نيازهاي انساني بدل شد.