دارت عكس كون نوار

Views: 414
این دو پسر تصمیم گرفتند دارت نواری را بازی کنند. قبلاً ورزش ها قبلاً دارت بازی می کرد اما سبزه از آن عكس كون چیزی نمی دانست و در نتیجه ، او به تدریج کاملاً برهنه شد. اما هیچ مانعی برای جلوگیری از این بازی وجود نداشت و او تا پایان بازی ادامه داد.