بارمن و دو کارمند عجیب و عكس كس ايرانى غریب

Views: 961
دو جوجه باریک با یونی صورتی. این سکس در یک کافه است که بازدید کننده ای در آن وجود ندارد. متصدی بار در انتهای شیفت دو کارمند را با عجله جابجا می کند. بنابراین کارگران در پایان روز آرام هستند و به خانه عكس كس ايرانى می روند. حتی جوجه ها مقعد خود را زیر دیک بزرگ او عوض می کنند.