نه عكس كوس وكون پولی بلکه بدنی زیبا

Views: 502
یک سبزه جوان عكس كوس وكون استراحت می کند و در یک اتاق گران استراحت می کند. متأسفانه او پول زیادی برای حمایت از خودش ندارد ، بنابراین به یک مرد جوان پول می دهد تا در این هتل بماند. گاو از او تشکر می کند زیرا او دارای بدن زیبایی سینه و باریک است ، که همیشه در شرایط بدون پول به او کمک می کند.