وقتی زوج داغ عكس كون كردن می ایستد

Views: 214
این زوج متاهل یک دوربین را در عكس كون كردن اتاق خواب نصب کردند تا کارهای روزانه خود را بر روی نوار ضبط کنند. شام یک فعالیت عاشقانه به نظر می رسید ، اما جوانان حتی فکر خاموش کردن تجهیزات نمی کردند. شوهر همسر خود را به آستانه پنجره تکیه داد و یک بیدمشک را به حالت ایستاد.