این مادر با رفتار مهربانش عکس کون خوردنی به اشک ریخته شد

Views: 1819
مادر دخترش را آزار داد! دخترش نمی خواست از او اطاعت کند. زن دائماً به چپ و راست حرکت می کند. مادر روانشناس درباره مشکل خود به او می گوید و در آن لحظه دخترش با عضوی پسر جدید روی پله چوبی می نشیند و با بیدمشک می عکس کون خوردنی نشیند.