او برای عشق یک مرغ در عکس سکس کون گشاد خیابان گرفت

Views: 988
شخص با اتومبیل خود را در خیابان های شهر خود سوار می کند. سپس او یک سبزه لوکس با موهای بلند مجعد را می بیند. پسر آن را تحمل نکرد و تخم هایش را به سمت او چرخاند. ما در مورد چگونگی شکستن دخترک به صورت رایگان یا مادربزرگ ، به جزئیات نمی پردازیم. انتهای اصلی جوجه ای روی تخت او بود و مردم با انگشتان واژن او را ترک می کردند ، لیستی از کلیتوریس و الاغش را که عکس سکس کون گشاد روی صورتش نشسته بود ، لیس زد.