او یک زن را در پارک روی نیمکت سه کیردریک کوس گرفتار کرد

Views: 128
نوک سینه جوان در حال گذر از کنار بلوار است. او روی نیمکت می نشیند و موز می خورد. سپس مردی که سوار دوچرخه زرد خود شده بود متوجه یک عوضی زیبا شد که نگاههای پرشور را به سمت خود می انداخت - او بالا رفت و دختر را دعوت کرد تا با هم قدم بزنیم. او با خوشحالی موافقت کرد ، تنها با یک اتاق خواب بزرگ در آپارتمان خود قدم می زند. او دوچرخه خود را مستقیم به رختخواب می چرخاند و بلافاصله شروع به لیسیدن کودک سه کیردریک کوس می کند. آنها در شرایط شفاهی 69 از یکدیگر راضی هستند.