به جای یک عضو در دروازه ، ممکن عكس كير وكون است کسی قبلاً بوسه داشته باشد!

Views: 4604
او در پس زمینه عكس كير وكون یک منظره زیبا قرار دارد. دختری که می خواهید به او نزدیک شوید و ببوسید. این پسر بلافاصله برای بوسه در می آید - خروس او در دهانش! اما این عوضی آن را می خواهد ، و او سرطانی می شود.